சான்ஹே கிரேட் வால் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி வர்த்தக நிறுவனம், லிமிடெட்.

8 வருட உற்பத்தி அனுபவம்

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

Production Line 3

Production Line 2

Production Line 1

Production Line 5

Production Line 10

Production Line 8

Production Line 7

Production Line 6